Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A rollnatural.hu honlap szerkesztői tájékoztatják Önt, hogy rollnaturral.hu domain néven elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveit, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Ezen belül a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről is tájékoztatást nyújt.

 

A tájékoztató érvényessége: Jelen tájékoztató hatályos 2021.10.08-tól.

 

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a rollnatural.hu weboldalon folyamatosan elérhető. Adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására, erre különösen akkor kerülhet sor, ha esetleg a szolgáltatások köre bővül vagy a jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A módosított adatkezelési tájékoztatót a rollnatural.hu weboldalon frissítve közzéteszi. 

 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Kik vagyunk?

A Roll Natural Egyesület a környezet- és a természet- illetve a kulturális értékeket megőrző szervezet, melynek weboldalát a White-Informatic és az egyesület elnöke szerkeszti. Az adatok kezelője a rollnatural.hu szerkesztői, továbbiakban, mint Adatkezelő (elérhetőségek, további adatok:Impresszum)

 

Adatkezelő e-mail címe: info@rollnatural.hu

3. Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

 

3.1.    Adatkezelésben érintettek köre, jogalapja

 

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató Felhasználók, a hírlevélre feliratkozók, a Weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, kérdőívkitöltők, blogírók, a Weboldalt a Facebook-on kedvelők, feliratkozók, chatboton (Facebook Messenger, Facebook csoport) keresztül kapcsolatot felvevők és feliratkozók.

 

A „személyes adat” kifejezés alatt azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információt értjük. Az azonosítás közvetlen vagy közvetett módon történhet. Ilyen azonosító lehet például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható adata. Ammenyiben az Adatkezelő gyűjti ezen adatokat, azt bizalmasan és átlátható módon kezeli. Az Adatkezelési tájékoztatóban részletezi, mely adatokat gyűjti.

 

Az Adatkezelő elsősorban az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 • név
 • e-mail cím
 • rendszer információk (IP cím, felbontás, operációs rendszer verzió, a weboldalon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

Az adatkezelés jogalapja

 

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 3. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

 

3.2. Weboldal analitika és sütik

 

Bárki látogathatja a weboldalt anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. A weblapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében sütiket használnak. A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket). A sütikről bővebben: https://www.allaboutcookies.org/

 

A rollnatural.hu weboldal esetében az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, látogatottsági adatok.

 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Felhasználó.

 

Az adatkezelés célja: felhasználói munkamenet tárolása, statisztikák gyűjtése, felhasználói beállítások tárolása, a cookie-kal kapcsolatos beleegyezésének tárolása.

 

A süti célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

 

 • Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek nem tartalmaznak személyes információt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a Weboldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.
 • Használatot támogató sütik: arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból beállítania, ezen sütik lejárati ideje egy év.
 • Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja (erről bővebben a 4.2. pontban tájékozódhat), amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.
 • Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

A sütiket a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben:

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a munkamentek sütik esetén a weboldal látogatásának befejezéséig tart.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával

 

A sütiket kereskedelmi célra a rollnatural.hu nem használja, ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.

 

3.3. Kapcsolatfelvételi űrlapok

 

Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatást igénybe venné, esetleg bármilyen kérdése van, írásban jelzi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét és e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. A hírlevél igénylés, kérdések és egyéb megkeresések esetén a felhasználó nevét, e-mail címét a rollnatural.hu kizárólag kapcsolattartási célra használja. A rollnatural.hu a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a weboldal más látogatói számára.

 

Adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, adott esetben külső forrásból származó írás, cikk.

 

Az érintettek köre: azon felhasználók, akik a weboldal elérhetőségein érdeklődtek, illetve tartalmat szeretnének megosztani.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, szolgáltatások biztosítása, cikkek, tartalmak megosztása.

 

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás biztosításának időtartalmáig, illetve ameddig a Felhasználó a törlését nem kéri.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő bizalmasan kezeli ezen adatokat.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A Felhasználónak, érintettnek joga van lemondani az igénybe vett szolgáltatást, pl. hírlevél, illetve töröltetnie a személyes adatait. Erről bővebben a 6. pontban olvashat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez

 

Az alábbi módon gyűjtünk adatokat:

Kapcsolatfelvételi űrlap: Ezen személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett kapcsolatot vegyen fel valamely szolgáltatás igénybevétele kapcsán, a rollnatural.hu pedig kapcsolattartás biztosíthasson számára. A személyes adatokat az Adatkezelő más célra nem használja és bizalmasan kezeli, harmadikfélnek nem adja ki.

 

Saját írás megosztására kialakított kapcsolatfelvételi űrlap: Ezen személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett kapcsolatot vegyen fel annak érdekében, hogy megosztásra kerüljön az általa létrehozott tartalom, melyet külső forrásból belinkel. Ezzel egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő ezen adatokat kezelje, és hivatkozásként megossza. A rollnatural.hu a kapcsolattartást biztosít vele a megadott elérhetőségeken, illetve az érintett által küldött tartalmat a megállapodás szerint közzé teszi, hivatkozik rá. A külső forrásból származó adatokért az Adatfeldolgozó nem vállalja a felelősséget, csak megosztja, illetve hivatkozik rá a cikkjeiben. Erről bővebben a 3.5. pontban olvashat.

 

Kérdőívek: A rollnatural.hu elkötelezett abban, hogy minél több visszajelzést kérjen az érintettektől, ezért kérdőíveket állít össze, melyek anonim módon kerülnek kitöltésre. Ennek során kapott egyéb személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett önkéntes alapon véleményt nyilvánítson, a rollnatural.hu pedig megkérdezhesse. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. A személyes adatokat az Adatkezelő más célra nem használja és bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai jelleggel használja fel és osztja meg harmadik féllel. Elsősorban anonimizált elemzés formájában, cikként kerül megosztásra a weboldalon és más médiumokban.

 

Az előzőekben felsorolt adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

Hírlevél feliratkozás: A hírlevélre történő feliratkozási céllal weboldalon megadott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett hírlevelet igényeljen, a rollnatural.hu pedig hírlevelet küldhessen számára. A személyes adatok kezelése mind a hírlevél szolgáltatás biztosítása, mind az érintettel való ezirányú kommunikáció céljából történik. A személyes adatokat az Adatkezelő más célra nem használja és bizalmasan kezeli, harmadikfélnek nem adja ki.

 

3.5.    Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

 

A weblapon elérhető bejegyzések, cikkek külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek, blogok, stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik weboldalt. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

Az Adatkezelőnek erre nincs befolyása, így ezért felelősséget nem vállal.

 

3.6.    Facebook

 

Adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Az Adatkezelő a Facebook csoportjának (Roll Natural Egyesület), valamint a posztok megosztásra beágyazott bővítménnyel a Facebook szolgáltatását használja, ahol az alábbi adatokat kezeli: IP cím, webböngésző verziója, a Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe, valamint a csoportban közzétett hozzászólásai.

 

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon és csatlakozott a Roll Natural Egyesület oldalán.

 

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”. Továbbá egy közösség kialakítása, együttműködés érdekében bejegyzések, hozzászólások, Facebook szavazások kezelése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az Felhasználó.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon

 

4. Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

 

Az adatok kezelését az Adatkezelő, a rollnatural.hu.hu szerkesztői végzik, azonban egyes adatok kezelését és tárolását más cégek, szolgáltatókra bízza. Az alábbiakban részletezzük, kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat:

 

4.1. Tárhelyszolgáltató

 

Cégnév: Roll Natural Egyesület

 

Székhely: 2800 Veszprém, Haszkovó utca 16/G 9/27.,

 

Elérhetősége: info@rollnatural.hu, +36-30/686-0278,

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása (tevőlegesen, erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálásával).

 

A továbbított adatok köre: az érintett IP-címe, neve, e-mail címe.

 

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából (blogértesítők, ajánlatkérések esetén).

 

Az adatkezelés időtartama: az érintett a hírlevélről való leiratkozásáig illetve ameddig adatai törlését nem kéri.

 

4.2. Weboldal statisztikai szoftver üzemeltetője

Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google Analytics (analytics.google.com) szolgáltatását használja. Google Inc., Mountain View, California, USA.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke.

 

A továbbított adatok köre: a Felhasználó IP-címe, a látogatás időpontja, annak időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, a Felhasználó által használt operációs rendszer, a böngésző típusa, a képernyő felbontása.

Az adattovábbítás célja: statisztikai elemzések készítése, ezáltal Adatkezelő szolgáltatásai minőségének ellenőrzése és javítása.

 

Az adatkezelés időtartama: 2 év.

 

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.com/

 

Megjegyzés: A weboldalak látogatása során kapott adatokat Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó nem azonosítja konkrét személyekkel, azaz az adatokat csak tömegesen, anonim módon elemzi.

5. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Amennyiben a Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél, vagy szolgáltatási (konzultáció) céljára az Adatkezelő használja, ezen adatokat addig tárolja, amíg arról a Felhasználó másként nem rendelkezik, vagy a hozzájárulást vissza nem vonja. Az Adatkezelő semmilyen egyéb adatot nem tárol a konzultációra jelentkező Felhasználóktól/Felhasználókról. Az adatkezelés céljának fennállása alatt megadott adatok a konzultáció e-mailes, írásos befejeztével azonnal törlésre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul az Adatkezelő megőrzi a nevét és az e-mailcímét hírlevél szolgáltatás érdekében.

 

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját sütijét bármikor törölheti. A sütik automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően.

6. Ilyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

6.1. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

 

Hozzáférés: A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kérést az info[kukac]rollnatural.hu címen teheti meg, az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek a kérést, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

 

Helyesbítés és törlés: A Felhasználó írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

Tiltakozás: A Felhasználó tiltakozhat személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérheti bármilyen korábban megadott személyes adat helyesbítését és törlését is az Adatkezelő info[kukac]rollnatural.hu e-mail címén.

 

Adatok hordozhatósága: A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a Felhasználó az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott. Az Adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

 

6.2. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Felhasználónak a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info[kukac]rollnatural.hu e-mail címre jutassa el.

 

A rollnatural.hu a Felhasználó személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos atvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben a Felhasználó s ad úgy érzi, az Adatkezelő megsértette a személyes adatokhoz fűződő jogát, vegye fel a kapcsolatot az info[kukac]rollnatural.hu címen a kapcsolatot az Adatkezelővel.  Ezen felül az igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7. Hová továbbítjuk az adatokat

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, valamint a vele szerződésben álló szolgáltatók férhetnek hozzá. Egyes adatok kezelését és tárolását más szolgáltatók végzik, ide tartozik a weboldal tárhelye, a weboldal felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy hírlevelek küldése.

 

Az Adatkezelő weboldalát kiszolgáló szerverek a White-Informatics-nél találhatók (7100 Szekszárd, Bartina utca 64.,info@whitw.informatics.hu, +36-70/628-3040). Az adatvédelmi tájékoztatójuk az alábbi linken érhető el: https://www.white-informatics.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére Google Analytics (analytics.google.com) szolgáltatását használja. Google Inc., Mountain View, California, USA. A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.com/

8. Kapcsolati adatok

Adatkezelő: a rollnatural.hu szerkesztői (elérhetőségek, további adatok: Impresszum)

 

Adatkezelési tisztségviselő nem lett kijelölve.

 

Adatkezelő e-mail címe: info[kukac]rollnatural.hu

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: (törvény szerint nem szükséges).

A weboldal címe: https://rollnatural.hu

9. További információk

9.1. Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét. Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 

Az Adatkezelő egyes adatokat (pl. e-mail címek) titkosítottan tárol, ugyanakkor vannak olyan adatok, melyeket csak azonosítást követően tud elérni egyes szolgáltatóknál (pl. a weboldal tárhelye).

 

9.2. Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

 

A weboldalon közzétett cikkek, kérdőívek olyan linkeket tartalmazhatnak, melyek az Adatkezelőhöz nem kapcsolódó, harmadik fél szolgáltatók által üzemeltetett weboldalakra navigálhatnak. Az Adatkezelőnek nincs befolyása arra, hogy a hivatkozásra történt lépés következtében esetleg a harmadik félhez továbbított személyes adatok (mint pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra. Az Adatkezelő ebben az esetben nem vállal felelősséget az ilyen személyes adatok harmadik fél általi kezeléséért.

 

9.3. Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

 

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

 

 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)

9.4. Fogalom meghatározások

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (2016/679 EU rendelet)

 

„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, Felhasználó.

 

„weboldal”: az Adatkezelő által üzemeltetett rollnatural.hu internetes oldal.

„szolgáltatás(ok)”: az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a weboldalokon.

 

„tájékoztató”: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

9.5.    A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően  nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további  adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes  adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok  ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából,  tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő  technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok  jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). (2016/679 EU rendelet)

 

Veszprém, 2021.10.17.

 

július 2024

HÉT
KEDD
SZE
CSÜT
PÉN
SZO
VAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Események július -ban

1st

Nem található esemény
Események július -ban

2nd

Nem található esemény
Események július -ban

3rd

Nem található esemény
Események július -ban

4th

Nem található esemény
Események július -ban

5th

Nem található esemény
Események július -ban

6th

Nem található esemény
Események július -ban

7th

Nem található esemény
Események július -ban

8th

Nem található esemény
Események július -ban

9th

Nem található esemény
Események július -ban

10th

Nem található esemény
Események július -ban

11th

Nem található esemény
Események július -ban

12th

Nem található esemény
Események július -ban

13th

Nem található esemény
Események július -ban

14th

Nem található esemény
Események július -ban

15th

Nem található esemény
Események július -ban

16th

Nem található esemény
Események július -ban

17th

Nem található esemény
Események július -ban

18th

Nem található esemény
Események július -ban

19th

Nem található esemény
Események július -ban

20th

Nem található esemény
Események július -ban

21st

Nem található esemény
Események július -ban

22nd

Nem található esemény
Események július -ban

23rd

Nem található esemény
Események július -ban

24th

Nem található esemény
Események július -ban

25th

Nem található esemény
Események július -ban

26th

Nem található esemény
Események július -ban

27th

Nem található esemény
Események július -ban

28th

Nem található esemény
Események július -ban

29th

Nem található esemény
Események július -ban

30th

Nem található esemény
Események július -ban

31st

Nem található esemény
Megszakítás